Torbjørn Rødland

AC V01, AC V06, AC V07, AC V14, AC V17
2009
Framed silver gelatin print on baryta paper, anti-reflex and anti-uv glass
26,20 x 20,80 cm